Pomozme jiným tím,

 

že pomůžeme sami sobě !

 

V každém z nás je dostatek síly, dostatek odvahy

a dostatek lásky, abychom to mohli udělat!

 

Úspěch je čin.

Velice důležitá je jednota slova činů.

Každému můžeme ukázat tuto příležitost.

Každý v ní může uspět. Každý, kdo dokáže překonat svůj strach.

Strach z odmítnutí, z neúspěchu, z posměchu, ....

Každý, kdo dokáže strach nahradit láskou.

 

Naším úkolem je:

1) prezentovat tuto příležitost tak, aby ji druhý dokázal vidět

2) pomoci lidem měnit svoje mínění o sobě

3) pomoci lidem věřit ve svoje schopnosti

4) jít příkladem ostatním

5) ukázat, co děláme, proč to děláme

6) ukázat, jak to děláme

7) naučit, co, jak a proč děláme ty, kteří chtějí

8) chválit, uznávat a oceňovat

9) motivovat a přivádět mezi úspěšné

10) nechat prostor pro zodpovědnost a růst

 

 

Když každý pomůžeme

  

 

jednomu jedinému člověku - sobě,

 

budou všichni spokojení.

 

Růst

+

Rovnováha

=

Radost ze života + nalezení skrytých Rezerv