PROJEKT SRDCE PRO ZDRAVÍ - PROJEKT SRDCE PRO ŽIVOT

 Projekt srdce je dokonalá rovnováha meziProjekt srdce, Club21, Missiva, EŠV, Ekologické produkty

  • pomoci sobě
  • pomocí přírodě
  • pomocí lidem
  • vyděláváním peněz
  • získáváním času

Cíl našeho projektu: naučit každou desátou rodinu používat biologicky snadno odbouratelné produkty.

 

Planeta není na jedno použití !

Za sto let nebude důležité,

jak velký jsme měli dům,

kolik peněz jsme měli na kontě,

ale co jsme udělali pro svoje děti a příští generace.

 

Každý z nás ovlivňuje myšlení lidí svým vlastním příkladem.
Tak velkolepý projekt a stačí k němu pouze tři jednoduché kroky!

 

1) Postupně převést svoji domácnost a používat výhradně biologicky snadno odbouratelné čistící prostředky, vyrobené na přírodní bázi. Prát výhradně v přípravcích bez fosfátů a bez zeolitů. Zajímat se o svoje pomocníky v domácnosti. Žít v souladu s přírodou.

2) Naučit pět svých známých či příbuzných totéž:

  • milovat přírodu
  • šetřit zdraví
  • šetřit peníze
  • šetřit čas

3) Naučit tyto rodiny krok číslo 1) a krok číslo 2)

 

Opravdu, když každý uděláme tak málo, uděláme všichni tak hodně!

Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili si ji od svých dětí.

Chcete se s námi podílet na Projektu srdce pro ochranu přírody? Česká firma Missiva, spol. s r.o., Club 21, Ekologicky šetrný výrobek, nadace Český výrobek, Projekt srdce předává myšlenku, jak změnit přístup k přírodě, jak změnit přístup k životu.

Má planeta v mých rukou, v mém srdci.

Máme ve svých rukou směr dalšího vývoje Země. Máme možnost rozhodnout, co bude dál. Jaká bude příroda, jaké bude zdraví dalších generací. Co vyléváme do odpadu, do řek? A co zpátky pijeme! Co vypouštíme do vzduchu? A co zpátky zase dýcháme! V našem konání je zodpovědnost k našim dětem. Jaké budou? Naše děti si zaslouží, abychom vstoupili do 21. století s maximální snahou o harmonický život celého světa.

Naučme sebe i naše děti ptát se - máme možnost výběru:

Jak se výrobek chová k člověku a k přírodě, když ho vyrábíme?
Jak se výrobek chová k člověku a k přírodě, když ho používáme?
Jak se výrobek chová k člověku a k přírodě, když ho už nepotřebujeme?

Každý uděláme málo, všichni dohromady uděláme moc!

Toto vše nese myšlenka Projektu srdce a Clubu 21. století. Naučme se přemýšlet o budoucnosti, citlivě vážit svá rozhodnutí. Žít tady a teď. Na nás záleží, zda se do řek a rybníků vrátí čistota a život, zda se budeme moci zase napít z každé studánky. Cílem je svým osobním příkladem naučit každého člověka zodpovědnosti sama k sobě, spoluvytvářet a obnovovat rovnováhu v přírodě, podílet se na vztazích ke všemu živému, přírodě, jeden k druhému. Člověk má obrovskou moc a vliv na ostatní. Jaké máme myšlenky? Jaká říkáme slova? Co děláme každý den? Co dáme, to se nám několikanásobně vrátí.

Každá maličkost, každý okamžik tvoří veliké dílo budoucnosti.

 

V srdci každého z nás je jedna silná touha: mít zdravé a krásné děti.

V srdcích našich dětí je stejně silná touha.

 

Dejme svým dětem kořeny a křídla.