Veletrh Bydlení ve Žďáru nad Sázavou 14.-15.5.2011

 

Ve dnech 14. - 15. května 2011 se konal ve Žďáru nad Sázavou 10. ročník
Veletrhu zdravého bydlení.
Firma Missiva tu měla také své zastoupení o což se postaraly Miloslava
Kamenská a Marie Kostečková.
Na vyhrazeném stánku byly vystaveny všechny výrobky firmy a informační
letáky.  Návštěvníci, kteří projevili zájem o naše výrobky a poskytli
nám na sebe kontakt, obdrželi dárek - ředící láhev s Mediem a pěnovým
ventilem. K dárku byl připojen letáček, jenž měl na jedné straně 
poučení o schopnostech a vlastnostech Media a na druhé straně byl krátký
dotazník. Díky uvedenému kontaktu jsme později, po vyzkoušení, tento
dotazník mohly vyhodnotit a  zužitkovat ve formě nových spotřebitelů.
Veletrh je jednou z možností seznámit veřejnost s výrobní náplní firmy
Missiva. Tento účel byl splněn.

 

Miloslava Kamenská

Fotogalerie